Avatar

Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

deafphutho

Cần em Thảo làm gia sư dạy trẻ Điếc không? Dạy 1 tiếng /100k hoặc 150k . Nếu cần em thì nhắn tin số điện thoại: 0358144222 của em Thảo

Tóm lược

Tên tài khoản
deafphutho
Gia nhập
Lượt truy cập
3
Lần cuối
Vai trò
Member

Hoạt động

  • Hiện vẫn chưa có gì ở đây.