Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sưu tầm thông tin hữu ích cho phụ huynh : TẦM SOÁT VÀ CHUẨN ĐOÁN

Hai bước để chẩn đoán mất thính giác :
• Tầm soát thính giác
• Test thính giác đầy đủ

TẦM SOÁT THÍNH GIÁC

Tầm soát thính giác là test để biết có bị mất thính giác hay không. Test tầm soát thính giác rất dễ thực hiện và không gây đau . Trên thực tế, trẻ sơ sinh thường ngủ trong khi được khám tầm soát. Test tầm soát thính giác chỉ cần một thời gian rất ngắn - thường chỉ mất vài phút.

TRẺ SƠ SINH
• Tất cả trẻ sơ sinh nên được khám tầm soát khiếm thính không quá 1 tháng tuổi . Tốt nhất các trẻ sơ sinh nên được khám tầm soát khiếm thính trước khi rời bệnh viện sau khi sanh ra .
• Nếu trẻ sơ sinh nào không qua được test tầm soát thính giác , thì việc đưa bé đi làm test thính giác đầy đủ càng sớm càng tốt rất quan trọng, không nên để chậm hơn 3 tháng tuổi .

TRẺ NHỎ VÀ TRẺ EM
• Nếu bạn nghĩ con mình có thể bị mất thính giác, hãy yêu cầu bác sĩ kiểm tra thính giác cho bé càng sớm càng tốt.
• Trẻ có nguy cơ mất thính giác mắc phải, mất thính giác tiến , hoặc mất thính giác sau này nên kiểm tra thính giác ít nhất một lần từ 2 đến 2 tuổi rưỡi. Mất Thính giác theo thời gian được gọi là mất thính giác mắc phải hoặc tiến triển. Mất thính giác sau khi sinh được gọi là mất thính giác sau này ( chậm) (delayed-onset hearing loss). Tìm các nguy cơ mất thính giác của trẻ em tại đây: (http://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/facts.html).
• Nếu trẻ em nào không qua được test tầm soát thính giác , thì việc đưa bé đi làm test thính giác đầy đủ càng sớm càng tốt rất quan trọng.

TEST THÍNH GIÁC ĐẦY ĐỦ

Tất cả trẻ em không qua được test tầm soát thính giác phải làm test thính giác đầy đủ. Test này còn được gọi là đánh giá thính học. Một nhà thính học, là một nhà chuyên môn được đào tạo để kiểm tra thính giác, sẽ thực hiện test thính giác đầy đủ. Ngoài ra, nhà thính học cũng sẽ hỏi về quá trình mang thai và sanh đẻ, nhiễm trùng tai và mất thính giác trong gia đình.

Có rất nhiều loại test nhà thính học có thể làm để tìm hiểu xem một người có bị thính giác không , mất bao nhiêu thính giác và mất thính giác dạng gì . Các test thính giác rất dễ thực hiện và không gây đau .
Một số test nhà thính học có thể sử dụng bao gồm :

ĐO ĐIỆN THÍNH GIÁC THÂN NÃO (Auditory Brainstem Response =ABR hoặc Brainstem Auditory Evoked Response =BAER)
Đo điện thính giác thân não là test để kiểm tra đáp ứng của não đối với âm thanh. Vì test này không dựa vào đáp ứng hành vi của một người, nên người được thử nghiệm có thể ngủ trong quá trình thử nghiệm

ĐO ÂM ỐC TAI (Otoacoustic Emissions = OAE)
Đo âm ốc tai là một test kiểm tra đáp ứng tai trong đối với âm thanh. Vì test này không dựa vào đáp ứng hành vi của một người, nên người được thử nghiệm có thể ngủ trong quá trình thử nghiệm.

ĐO THÍNH LỰC HÀNH VI (Behavioral Audiometry)
Đo thính lực hành vi sẽ kiểm tra tổng thể một người đáp ứng với âm thanh như thế nào . Test Đo thính lực hành vi kiểm tra chức năng của tất cả các phần của tai. Người đang được thử nghiệm phải thức và chủ động đáp ứng những âm thanh nghe được trong quá trình thử nghiệm.

Với sự cho phép của ba mẹ, nhà thính học sẽ chia sẻ kết quả với bác sĩ chăm sóc chính của trẻ và các chuyên gia khác, chẳng hạn như:
• Bác sĩ tai mũi họng (otolaryngologist)
• Bác sĩ mắt (ophthalmologist)
• Nhà di truyền học (geneticist) hay tư vấn di truyền (genetics counselor)

Để có thêm thông tin về test thính giác hãy vào : American Speech-Language-Hearing Association website.

CẦN LÀM NGAY !

• Nếu cha mẹ hoặc bất cứ ai biết đứa trẻ nghĩ rằng đứa trẻ đó có thể bị mất thính giác, hãy yêu cầu bác sĩ kiểm tra thính giác càng sớm càng tốt. Đừng chờ đợi!
• Nếu đứa trẻ không vượt qua kiểm tra tầm soát thính giác, hãy yêu cầu bác sĩ kiểm tra thính giác đầy đủ.
• Nếu đứa trẻ được chẩn đoán bị mất thính giác, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc nhà thính học về các dịch vụ điều trị và can thiệp (treatment and intervention services) (http://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/treatment.html).

Mất thính giác có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển các kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ và xã hội của một đứa trẻ. Những trẻ em bị mất thính giác bắt đầu nhận càng sớm các dịch vụ, thì càng có nhiều khả năng chúng sẽ đạt được tiềm năng đầy đủ của chúng . Nếu bạn là cha mẹ và bạn nghi ngờ con của bạn bị mất thính giác, hãy tin vào bản năng của mình và đi gặp bác sĩ của bạn.

Nguồn : https://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/screening.html

Người dịch : Thầy thuốc ưu tú
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bích Thủy

Sign In or Register to comment.