Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Ngây Thơ

Chuyện là như thế này. Vợ chồng nhà em hay xung hô với nhau là "anh", "em". Một hôm, nhóc nhà e chạy xuống nội chơi (ông bà nội cũng 70 tuổi rồi), nhóc nhà em nghe ông bà nội xưng hô với nhau là "ba bé hai' và "má bé hai".Nhóc mới nói với ông nội " ông phải kêu bà nội bằng "em", còn bà nội phải kêu ông nội bằng "anh" chớ. Bà nội phải giải thích là: " bà nội lớn tuổi rồi, kêu anh em như vậy ngại lắm".
Thêm nữa, mới sáng nay e nấu cháo cả nhà ăn, nhóc nhà e mới mời "ba xuống ăn cơm", ba xuông bàn thấy cháo liền nói: "ăn cháo sao Phương lại nói là ăn cơm". Ảnh nhỏ nhà em mới cười rồi nói: "nhưng mà cháo cũng nấu từ lúa mà".... gần giống cơm mà......

Sign In or Register to comment.