Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Con điếc nặng, máy trợ thính có giúp nghe nói dc khong các chị?

Các chị ơi, con e dc chuẩn đoán điếc tai phải 85 tai trái 100. Bsi có bảo tốt nhất là cấy nhưng cũng có thể đeo máy tt, nên e tính cho con đeo 1 bên tai trái. Con đeo 1 máy tt thì vẫn nghe nói dc p ko các chị?

«1

Comments

Sign In or Register to comment.