Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

GIẢI PHÁP NGHE HAI TAI CHO BÉ

Thảo luận và tìm hiểu về các giải pháp Nghe Hai Tai, cho bé tăng cường khả năng nhận biết, định hướng âm thanh và giảm nỗ lực nghe.

Danh sách Thảo luận